Revo mPos és una aplicació complementària que permet realitzar pagaments a través dels dispositius iTos https://itos.es/es/ de manera totalment integrada amb la vostra aplicació.

És una aplicació totalment complementària que funciona mitjançant URL schemes, cosa que permet que qualsevol aplicació la utilitzi per tal de poder cobrar amb targeta de crèdit de forma summament fàcil.

API

Obriu una URL amb el següent format

revompos://charge?amount=20.50&order=1234&printer_type=1&printer_ip=192.168.1.133&printer_port=9100callback=callback://callback

Objectiu: Exemple:

[[UIApplication sharedApplication] openURL:url];

Paràmetres

Camp Descripció
Amount Import per carregar
Orden N. de factura
printe_type Tipus int d'impressora
printer_ip Ip d'impressora
printer_port Port de impressora
Callback Esquema de callback URL que cal reclamar quan acaba el càrrec

Tipus Valor
PRINTER_STAR_ETHERNET 1
PRINTER_EPSON_TM88V 3
PRINTER_EPSON_TMU220 4
PRINTER_AIRPRINT 5
PRINTER_ESCPOS 6
PRINTER_STAR_PORTABLE 7
PRINTER_STAR_PORTABLE_BLUETOOTH 8
PRINTER_STAR_MPOP 9
PRINTER_STAR_BLUETOOTH 10
PRINTER_STAR_FUTURE_PRNT 11
PRINTER_PDF 100
PRINTER_CONSOLE_LOG 101