NOVES FUNCIONALITATS:


S'han afegit les següents opcions:

  • Variants en les etiquetes de productes.
  • Que mPop suporti la lectura de codis de barres.
  • Relació del tiquet anul·lat amb el tiquet original.

SOLUCIÓ D'ERRORS:


S'han resolt les següents incidències:

  • Amb màquines d'efectiu.
  • Limitar el nom de decimals al camp "disponibilitat".
  • Un error aleatori en la integració d'Izettle.
  • Un error aleatori en les integracions d'Adyen i Sipay.
  • Relacionades amb la Norma NF525 per França.