Incompatibilitat Revo REPLICADescripció:

Actualment Revo REPLICA és incompatible amb qualsevol app o sistema que inclogui la generació de comandes a domicili (Revo InTouch, Glovo, Deliveroo, Deliverect ...), així com amb l'app de gestió intel·ligent de reserves Revo FLOW, concretat en la seva funcionalitat de fer seure els clients un cop arriben al restaurant. És per això que recomanem que no s'ofereixin junts a cap client per tal de no generar falses expectatives. Si parlem específicament de Revo InTouch, l'únic cas en què no existeix aquesta incompatibilitat amb Revo REPLICA és quan el Client prescindeix de l'opció de generació de comandes en línia.


Motius:

Conceptualment, Revo REPLICA està pensada per a aquells establiments amb una connexió a Internet inestable, que poden quedar sense servei o patir talls sovint. D'aquesta manera, no és raonable instal·lar aplicacions que puguin generar comandes en línia, amb el conseqüent risc a que aquestes no arribin correctament a Revo XEF. Tècnicament, Revo REPLICA funciona com a servidor local, com un pont cap al Servidor (Cloud). Aquest només sincronitza amb la REPLICA en tots dos sentits dades de configuració i de cap altre tipus, p.e. comandes. Exactament el mateix passa amb les comandes en línia que poden entrar al Cloud des d'altres apps de tipus Glovo, Deliveroo, Deliverect ... etc.


Alternativa:

Els clients amb instal·lacions que requereixin un backup de dades i que no vulguin renunciar a un sistema de comandes a domicili a través de Revo InTouch o de qualsevol altra app, podrien instal·lar un dispositiu router amb una SIM de dades a dins que, en cas de caure la connexió principal a Internet, us permet passar automàticament a la connexió 3G/ 4G.