La presència és una eina inclosa en Revo RETAIL per registrar l'hora d'entrada i sortida de la feina dels vostres empleats.

Nota: Per tal que els empleats puguin registrar la presència, han de tenir un usuari creat a la Back Office. Per gestionar la presència dels usuaris han d'utilitzar el seu codi PIN.

- Com s'utilitza Presència a l'App de Revo RETAIL.

REGISTRA ENTRADA:

A l'inici del nostre torn, en arribar al local, inicieu presència.

  1. Accediu a l'app de Revo RETAIL.
  2. Feu clic al menú de Revo (localitzat a la part superior dreta i indicat amb una r).
  3. Feu clic a Presència