Novetats

 • Hem redissenyat el mòdul de documents per tal de permetre la conversió entre ells. El pressupost es pot convertir en una ordre de client, en un albarà o en una factura. I l'albarà, en factura.

 • Ara es poden eliminar els pressupostos / ordres de client i els albarans.

 • Ja es pot configurar en el back-office l'opció d'afegir pagaments en els documents.

 • Ara les devolucions queden registrades evitant les duplicitats.

 • S'han afegit promocions del tipus: 2x1, Tarifa (substitut de les rebaixes), Combo i Condicional.

 • S'han afegit les següents funcionalitats o opcions:

  • Una opció per tornar la totalitat d'una targeta regal.
  • Un permís per poder accedir a la configuració de l'aparell.
  • L'opció de creació de bonus, amb possibilitat de conversió a targeta regal.
  • La creació d'una factura de diversos albarans.
  • L'aplicació de rebaixes a productes individuals.
  • La visualització de l'estoc de diversos productes alhora des del cercador.
  • L'opció de posar el nom de la impressora bluetooth en el camp IP de la seva configuració.
  • El suport per a les impressores Epson Bluetooth.
 • S'han inclòs noves integracions de programari i maquinari, així com millores relacionades:

  • Customer Facing Display de Star Micronics. Compatible amb els models mPOP i MC30.

  • iZettle: Ara es poden imprimir els rebuts de les transaccions.

 • Hem millorat les traduccions en castellà, català i francès.

 • S'ha afegit la Norma NF525 per França.


Solució d'errors

 • També hem solucionat els següents errors:

  • En obrir l'app, ara es sol·licita el PIN de treballador.
  • En crear una factura a partir d'un albarà, aquesta té en compte la data actual.
  • Una ordre de client amb un pagament associat es pot convertir en una factura sense que es perdi el pagament aplicat prèviament.
 • Hem solucionat els següents errors:

  • de sincronització quan es canviava de treballador.
  • amb la forma de pagament de gift-card.
  • en la funció GetTotal de mPOS.
  • en els KPI quan es canviava el mètode de pagament en tiquets ja tancats.
  • quan dos dispositius descarregaven un mateix tiquet.
  • en realitzar una paga i senyal en un document sense configuració en el back-office.
  • en la fitxa de client que no mostrava de forma adequada els grups de clients a què pertanyien.
  • en intentar tancar un tiquet (no ho feia automàticament) amb una gift-card que no aplicava la forma de pagament correcta.
  • en voler consultar el crèdit d'un client en offline.
  • d'ordre incorrecte dels articles al cercador.
  • en reimprimir una factura.
  • en cobrar un tiquet amb una gift-card i posteriorment eliminar-la, no recuperant-se el saldo.
  • en iniciar sessió en offline, quan apareixia un missatge d'error que bloquejava la petició del PIN de l'usuari.
  • en afegir productes a un tiquet amb client assignat, no aplicant les tarifes correctament.
  • en l'ordre en què es mostraven les ordres de client. Ara la més recent apareix la primera al llistat.
  • en duplicar un document que contenia pagaments.
  • a la pantalla de cobrament, que permetia eliminar els productes i tancar-la sense producte.
  • en un error ocasional en finalitzar una presència.
  • en realitzar una devolució total d'una gift-card, que no tenia en compte el torn actual.