1. CONFIGURACIÓ AL BACK-OFFICE
2. APLICAR DESCOMPTES A L'APP
3. EXEMPLES PRÀCTICS
3.1. COM CREAR UN DESCOMPTE DEL 10% PER A TOTA LA COMANDA
3.2. COM CREAR UN DESCOMPTE DEL 20% PELS PRODUCTES
3.3. COM CREAR UN DESCOMPTE DEL 30% TANT PELS PRODUCTES COM PER A LA COMANDA
3.4. COM APLICAR UN DESCOMPTE PERSONALITZAT
4. LLISTAT AL BACK-OFFICE


Els descomptes ens permeten aplicar una reducció a certs productes d'una comanda, a tota la comanda o en ambdós casos. Això significa que podem arribar a aplicar dos descomptes simultanis en una mateixa comanda, aplicant un descompte a un producte i a tota la comanda.


1. CONFIGURACIÓ AL BACK-OFFICE

1. Accedim al back-office de Revo RETAIL.

2. Cliquem sobre Configuració / DESCOMPTES

3. Cliquem sobre +Nou. • Actiu: Activa o desactiva el descompte.

 • Nom: Nom identificatiu.

 • Nom a mostrar: Nom que es mostrarà a l'aplicació i a la factura.

 • Motiu per aplicar un descompte: Activem si volem que se'ns demani un motiu.

 • S'aplica a: Seleccionem des del desplegable si s'aplica a tots els productes, només a un contingut concret o a tota la comanda.

 • Percentatge: Activa o desactiva l'ús d'un percentatge per al descompte. Desactivat s'aplica una quantitat fixa.

 • Quantitat: Quantitat a aplicar, percentatge o xifra.

4. Cliquem sobre Guardar.


2. APLICAR DESCOMPTES A L'APP

Afegir un descompte a l'aplicació és senzill. Disposem de dos tipus de descomptes, a la comanda o al producte.

1. Per aplicar un descompte a la comanda.

Senzillament, hem de prémer sobre el botó de descompte i seleccionar el que ens interessi:Veurem com ja s'aplica el descompte a la comanda:Si volem eliminar un descompte de la comanda, senzillament hem de prémer sobre el descompte, lliscar amb el dit cap a l'esquerra i prémer Eliminar.2. Si el que volem és aplicar un descompte a un producte en concret.

Hem de prémer sobre el producte afegit i veurem l'opció Descompte.Seleccionem el descompte que ens interessi i Guardar.Ja ens apareix el descompte al producte.Si volem eliminar un descompte del producte, hem de prémer sobre el producte, seleccionar descompte i prémer el descompte que apareix a la secció Seleccionats i Guardar.Nota: Podem aplicar descomptes tant a productes com a la comanda simultàniament. És a dir, que si un producte ja té un descompte aplicat, a l'hora d'aplicar un descompte a la comanda tindrà en compte el valor final del producte ja descomptat, per exemple: si tenim un producte (27,80 €) al qual li hem aplicat un 30% de descompte (-5,56 €), el valor final del producte serà de 22,24 €. Aquest valor es tindrà en compte a l'hora d'aplicar el descompte a la comanda.

3. EXEMPLES PRÀCTICS

3.1 COM CREAR UN DESCOMPTE DEL 10% PER A TOTA LA COMANDA

1. Accedim al back-office de Revo RETAIL.

2. Cliquem sobre Configuració / DESCOMPTES

3. Cliquem sobre +Nou i omplim la següent informació:4. Una vegada accedim a l'aplicació, afegim els productes al carret, premem i seleccionem el descompte creat Dte 10%.5. Veurem com apareix a la pantalla el descompte.3.2 COM CREAR UN DESCOMPTE DEL 20% PELS PRODUCTES

1. Accedim al back-office de Revo RETAIL.

2. Cliquem sobre Configuració / DESCOMPTES

3. Cliquem sobre +Nou i omplim la següent informació:4. Una vegada accedim a l'aplicació, afegim el producte al carret. Premem sobre el producte i veurem l'opció Descompte.5. Seleccionem el descompte creat 20 % i Guardar.6. Veurem com apareix el descompte al producte.3.3 COM CREAR UN DESCOMPTE DEL 30% TANT PELS PRODUCTES COM PER A LA COMANDA

1. Accedim al back-office de Revo RETAIL.

2. Cliquem sobre Configuració / DESCOMPTES

3. Cliquem sobre +Nou i omplim la següent informació:4. Aquest descompte el podem aplicar tant a productes com a la comanda. Per fer-ho ho farem de la següent manera:

 • Aplicar el descompte als productes:

  • Premem sobre el producte i veurem l'opció Descompte.  • Seleccionem el descompte creat 30 %, premem Enrere i Guardar. • Aplicar el descompte a la comanda:

  • Premem i seleccionem el descompte creat Dte 30%.5. Veurem com apareix a la pantalla el descompte, sota el producte o general, depenent del que hàgim seleccionat.


3.4 COM APLICAR UN DESCOMPTE PERSONALITZAT

1. Afegim el producte al carret. Premem sobre el producte i veurem l'opció Descompte.2. Seleccionem Descompte personalitzat.3. Se'ns obrirà una nova pantalla perquè configurem el descompte.

 • Descompte per percentatge (%):  • Podem afegir un nom identificatiu.
  • %.
  • Introduïm el valor.
  • Premem Guardar.

 • Descompte per valor (€):  • Podem afegir un nom identificatiu.
  • €.
  • Introduïm el valor.
  • Premem Guardar.

4. LLISTAT AL BACK-OFFICE

DESCOMPTE DE COMANDES

1. Accedim al back-office de Revo RETAIL.

2. Anem a Llistats / DESCOMPTES DE COMANDES.3. Veurem la següent informació:

 • : Seleccionem les dates desitjades per visualitzar en l'informe.

 • Si fem clic a Mostrar els filtres, ens apareixerà el següent desplegable:  • : Podrem filtrar pel nom del descompte.
  • : Podrem filtrar pel rang d'hores seleccionat.
  • : Podrem filtrar pel valor del descompte.

 • Ordre: Ens mostra el número d'ordre (tiquet).

 • Nom del descompte: Ens mostra el nom del descompte.

 • Data: Ens mostra la data i hora en què s'ha afegit el descompte.

 • Client: Ens mostra el client associat a l'ordre.

 • CIF: Ens mostra el CIF del client.

 • Empleat: Ens mostra l'empleat que ha afegit el descompte.

 • Percentatge: Ens indica el percentatge si el descompte és per percentatge.

 • Descompte: Ens indica el valor dels descomptes aplicats.

 • Raó: Si hem introduït una raó en afegir el descompte, aquí ens apareixerà.


DESCOMPTE EN PRODUCTES

1. Accedim al back-office de Revo RETAIL.

2. Anem a Llistats / DESCOMPTES DE PRODUCTES.3. Veurem la següent informació:

 • : Seleccionem les dates desitjades per visualitzar en l'informe.

 • Si fem clic a Mostrar els filtres, ens apareixerà el següent desplegable:  • : Podrem filtrar pel nom del descompte.
  • : Podrem filtrar pel rang d'hores seleccionat.
  • : Podrem filtrar pel valor del descompte.

 • Ordre: Ens mostra el número d'ordre (tiquet).

 • Nom del descompte: Ens mostra el nom del descompte.

 • Producte: Ens mostra el producte al qual se li ha aplicat el descompte.

 • Marca: Si el nostre producte té una marca associada, aquí es mostrarà.

 • Categoria: Ens mostra la categoria a la qual pertany el producte.

 • Data: Ens mostra la data i hora en què s'ha afegit el descompte.

 • Client: Ens mostra el client associat a l'ordre.

 • CIF: Ens mostra el CIF del client.

 • Empleat: Ens mostra l'empleat que ha afegit el descompte.

 • Percentatge: Ens indica el percentatge si el descompte és per percentatge.

 • Descompte: Ens indica el valor del descompte aplicat.

 • Raó: Si hem introduït una raó en afegir el descompte, aquí ens apareixerà.