Els Descomptes us permeten aplicar un descompte a certs productes d'una ordre, a tota l’ordre o a tots dos casos. Això vol dir que podem arribar a aplicar dos descomptes simultanis en una mateixa ordre aplicant un descompte a un producte i a tota l'ordre.

Per crear un nou descompte, dirigiu-vos al botó "Nou".

  1. Activa: Activa o desactiva el descompte.

  2. Nom: Nom del descompte.

  3. Nom a mostrar: Nom que ens mostra a l'app i a la factura.

  4. S'aplica a (tot, contingut, ordre): S'aplica a tots els productes, només a un contingut en concret, o a tota l'ordre.

  5. Percentatge: Activa o desactiva l'ús d'un percentatge per al descompte. Si el desactiveu, s'aplicarà una quantitat fixa.

  6. Quantitat: Quantitat a aplicar, percentatge o xifra.