A Impostos podreu definir el tant per cent d'impostos que heu de tenir en compte a les vostres vendes, d’acord amb la regulació del vostre país.

En cas que els creats per defecte no s'ajustin a la vostra empresa, els podeu editar-fent clic al botó .

Un cop editat, feu clic a "Desa" i ja tindreu l’impost ajustat.