Perfil

A la secció de Perfil que trobareu dins de l'apartat del vostre compte, trobareu la informació bàsica, com ara el vostre correu electrònic, l'idioma predefinit, la zona horària, i també la data de creació.

Subscripció

En aquest apartat podreu veure la informació referent a la vostra subscripció amb Revo, com ara el pla contractat, i si heu adquirit algun extra.

També podreu realitzar una petició per tal de millorar la vostra subscripció o afegir-hi un extra (dispositiu, impressora, etc.), sempre que vulgueu, fent clic al botó de "Millora el Compte"; així enviareu un tiquet amb la nostra petició que serà respost a més aviat possible.

Canvieu la clau de pas de la Back Office

Aquí podreu canviar la vostra clau de pas actual a la Back Office per una altra que trieu. Haureu d'introduir la clau de pas actual, i després la nova dues vegades. Finalment, feu clic a "Desa" per tal de confirmar els canvis.

Nota: Si no recordem la clau de pas actual, l'única manera de modificar-la és passant pel formulari de recuperació de clau de pas. Veieu aquest article per tenir més informació: Com restablir la clau de pas de la Back Office

Canvieu la clau de pas de l’App

A diferència de la Back Office, si voleu canviar la clau de pas de l’App, senzillament haureu d'introduir la nova dues vegades i fer clic a "Desa" per tal d’aplicar els canvis.

Dispositius

Aquí podreu veure els dispositius vinculats al vostre compte, veureu quins són actius i quins fora de servei, els models, la versió de iOS, la versió de l'app instal·lada, i la data de l'última connexió.

Suport

En aquest apartat podreu veure els vostres tiquets de suport oberts i el seu estat, i filtrar-los per estat depenent de si es troben pendents, solucionats o tancats. A més, en podreu crear de nous sempre que sigui necessari.

Tokens

Podreu utilitzar els Tokens per tal d’integrar serveis a tercers o fins i tot altres aplicacions de Revo, com ara Revo Flow.

Webhooks

Els Webhooks són un mètode d'alteració del funcionament d'una pàgina o aplicació web, amb callbacks personalitzats. Igual que els tokens, s'utilitzen molt puntualment en integracions.