Revo té la funcionalitat d'imprimir etiquetes utilitzant les impressores Dymo.

Per a poder utilitzar-les a través d'una plana web (http://revoxef.works) heu de tenir instal·lat el DYMO Label Web Service. Seguiu el manual per a començar.

Nota: Si no hi ha el servei instal·lat no es podrà imprimir.

Utilitzats

Altres