Els informes de Revo Xef tenen una gran importància per tal d'avaluar la vostra empresa correctament i en temps real. A través de la Back Office, podeu accedir i consultar fàcilment els informes de vendes, gestió, activitat, control i estoc.

Com s'accedeix als informes

  1. Accediu a la Back Office

  2. Feu clic a la icona Informes.

  3. Seleccioneu l'informe que voleu.

Funcionament general dels informes

Tots els informes tenen una sèrie d'accions comunes a tots:

1. Dates: Per defecte, quan feu clic a les dates, apareixen algunes seleccions predeterminades: Avui, Ahir, Aquesta setmana, Aquest mes, Últims 30 dies, Últims 60 dies, Últims 90 dies. Si seleccioneu Interval personalitzat, podeu introduir les dates des del calendari que veureu o de forma manual fent servir el format dd-mm-aaaa i, tot seguit, fent clic al botó Filtre.


2. Filtres: En fer clic al botó Mostra filtres, el sistema mostra altres tipus de filtres diferents a les dates. Aquests canvis poden variar d'acord amb el tipus d'informe.

  1. Dia: Podeu seleccionar un o diversos dies diferents de la setmana.

  2. Hora: Podeu seleccionar un període d'hores per filtrar.

  3. Empleat: Podeu seleccionar un o diversos empleats.

  4. Sales: Podeu seleccionar una o diverses sales.

  5. Tarifes: Podeu seleccionar diverses tarifes.

Nota: Un cop aplicats els filtres, feu clic al botó Filtreper a realitzar la cerca.

  1. Resum: L'últim dels filtres que es troben a tots els informes és el Resum. Aquests, a diferència de la resta, s'agrupen pel resum seleccionat. Per exemple, seleccioneu l'informe de les comandes i sumeu per empleat, i el total de les comandes s'agruparan per a cadascun dels empleats, dins de les dates seleccionades.

Es pot resumir per dia, mes, empleat, descompte, taula, sala, etc ... Les opcions de resum es mostraran en funció de l'informe seleccionat.


3. Exporta:

Tots els informes es poden exportar en format csv o xls. Per fer-ho, feu clic al botó Exporta a la banda superior dreta de la pantalla i seleccioneu-ne el format.