1. COM REALITZAR UNA ENTRADA
2. COM REALITZAR UNA SORTIDA
3. CONSIDERACIONS
4. INFORME ENTRADES / SORTIDES


És molt comú en un comerç que s'efectuïn pagaments en efectiu o bé s'introdueixi diners a la caixa per diversos motius. Per mantenir un control adequat, aquestes operacions han de quedar registrades al sistema. Per això, a Revo RETAIL existeixen les Entrades / Sortides.


1. COM REALITZAR UNA ENTRADA

1. Accedim al menú r

2. Piquem sobre Entrades/Sortides.

Nota: És imprescindible tenir un torn actiu per realitzar entrades o sortides de caixa. Si no hi ha un torn obert, ens apareixerà un missatge d'error indicant-ho.3. Seleccionem Entrada.

4. Introduïm un motiu i l'import.5. Piquem Guardar per confirmar els canvis.

Nota: Després de desar, s'imprimirà un comprovant a la impressora de caixa.


2. COM REALITZAR UNA SORTIDA

1. Accedim al menú r

2. Piquem sobre Entrades/Sortides.

Nota: És imprescindible tenir un torn actiu per realitzar entrades o sortides de caixa. Si no hi ha un torn obert, ens apareixerà un missatge d'error indicant-ho.3. Seleccionem Sortida.

4. Introduïm un motiu i l'import.5. Piquem Guardar per confirmar els canvis.

Nota: Després de desar, s'imprimirà un comprovant a la impressora de caixa.


3. CONSIDERACIONS

  • Les entrades/sortides es tenen en compte al Report X i Z corresponent per poder quadrar correctament la caixa al final del dia.

  • En el Report X i Z simplement apareix el total de les Entrades i Sortides.


4. INFORME ENTRADES / SORTIDES

En els Informes X i Z no es mostren els detalls introduïts a l'aplicació a l'hora de crear les entrades o sortides, sinó que simplement apareix el total. Si volem veure el desglossament podem fer-ho accedint al back-office. Per això:

1. Accedim al back-office.

2. Anem a Llistats / ENTRADA/SORTIDA.

3. Podrem seleccionar l'interval de dates.

4. Se'ns mostrarà la informació següent:  • Torn: Torn en què s'ha realitzat l'entrada/sortida.

  • Nom: Motiu introduït a l'aplicació en realitzar l'entrada/sortida.

  • Quantitat: Valor introduït a l'aplicació en realitzar l'entrada/sortida.

  • Data: Data i hora en què es va realitzar l'acció.