És molt freqüent que una empresa realitzi pagaments en efectiu o que inclogui diners a la caixa registradora per diversos motius. Per a mantenir-ne un control adequat, aquestes operacions s'han de registrar al sistema. Per fer-ho, Revo Retail té Entrades/ Sortides.

Com es reflecteix una Entrada:

 1. Aneu al menú Revo Retail .

 2. Feu clic a Entrades/ Sortides.

Nota: És imprescindible tenir un torn actiu per a fer entrades o sortides en efectiu. Si no hi ha cap torn obert, el sistema emetrà un missatge d'error que ho indicarà.

 1. Seleccioneu Entrada.

 2. Introduïu-ne el motiu i l'import.

 1. Deseu.

Nota: Un cop desat, la impressora del calaix emetrà un val.

Com es reflecteix una Sortida:

 1. Aneu al menú Revo Retail .

 2. Feu clic a Entrades/ Sortides.

Nota: És imprescindible tenir un torn actiu per a fer entrades o sortides en efectiu. Si no hi ha cap torn obert, el sistema emetrà un missatge d'error que ho indicarà.

 1. Seleccioneu Sortida.

 2. Introduïu-ne el motiu i l'import.

 1. Deseu.

Nota: Un cop desat, la impressora del calaix emetrà un val.

Consideracions a tenir en compte amb les Entrades/ Sortides:

 • Totes es tenen en compte als informes X i Z pertinents, per tal que quadri la caixa al final del dia.

 • Els informes X i Z senzillament mostren el total d'entrades i sortides. Per a veure el detall, podeu revisar els vals o entrar a l'informe pertinent de la Back Office. Aquí podeu veure el tipus de moviment (entrada o sortida), nom, import i data.