Amb Revo Retail podeu afegir diferents tipus de descomptes i es poden aplicar de diverses maneres.

TIPUS DE DESCOMPTE:

Descomptes preestablerts:

Aquests descomptes es creen directament a la Back Office i es mostren a l'aplicació, senzillament cal seleccionar-los i aplicar-los.

 • Actiu: Si està actiu, es podrà veure a l'aplicació.
 • Nom: Nom del descompte.
 • Nom que es mostra: introduïu el nom que es mostrarà a la factura.
 • Aplica a: El descompte es pot aplicar de tres maneres diferents.
  • Ambdós: El descompte es pot aplicar a tot el compte i també a productes individuals.
  • Contingut: el descompte només es pot aplicar als productes.
  • Ordre: el descompte només es pot aplicar al compte.
 • Percentatge: Activeu aquesta opció si voleu aplicar un percentatge. Si no s’activa, s’aplicarà l’import del descompte.
 • Import: Introduïu l’import percentual, o bé l’import total del descompte.

L’aplicació Revo Retail es mostra com una llista:

Nota: Per poder aplicar descomptes a l'aplicació, heu de tenir el permís de descompte. Si no, el sistema emetrà un missatge indicant que no teniu permís.

Descomptes personalitzats

A l'App també hi teniu l'opció de crear un descompte personalitzat per a utilitzar-lo en una venda a temps real. El funcionament és molt similar al de la Back Office.

 • Introduïu-ne el nom.
 • Activeu l’opció si voleu utilitzar un percentatge, o desactiveu-la si voleu introduir l’import del descompte.
 • Introduïu el valor.

Nota: Per tal de poder aplicar descomptes a l'aplicació, heu de disposar del privilegi de descomptes. Si no, el sistema emetrà un missatge indicant que no teniu privilegis. També hi ha un privilegi per a descomptes personalitzats.

Descomptes per a grups de clients

A la Back Office hi podeu configurar grups de clients per aplicar un descompte específic sobre totes les vendes assignades al client i de manera totalment automàtica. Obteniu més informació sobre els grups de clients aquí. Quan, durant una venda, seleccioneu un client amb un descompte assignat a grups de clients, el descompte s’aplica automàticament.

ON I COM APLICAR ELS DESCOMPTES:

Tant els descomptes personalitzats com els preestablerts es poden aplicar a productes, o bé a tot el tiquet sencer.

1. Descomptes en productes

Un cop els productes s’afegeixen a una ordre:

 • Feu clic a un producte.
 • Feu clic a Descompte a la pantalla següent.
 • Seleccioneu un descompte predefinit de la llista o feu clic a un descompte personalitzat.

Nota: Aquest descompte només s'aplicarà al producte o productes de la mateixa línia.

 • Per a cancel·lar el descompte, premeu de nou el producte.
 • Seleccioneu de nou Descompte.
 • Feu clic a Sense descompte

2. Descomptes al tiquet sencer

 • A la part inferior del tiquet, feu clic al botó .
 • Seleccioneu un descompte predefinit de la llista o feu clic a un descompte personalitzat a la pantalla que apareix.

Nota: Aquest descompte s'aplicarà al total de la venda.

 • Per tal de cancel·lar el descompte, només cal que feu lliscar el dit de dreta a esquerra sobre el descompte.
 • Seleccioneu el botó vermell Elimina.

Nota: Aquest mateix gest s'utilitza per eliminar productes d'un tiquet.