Noves Funcionalitats

  • Calendari amb vista temporal d'ocupació de les taules per dia
  • Quan es busca un client a la reserva, si no se encuentra, se utiliza esta información para llenar el formulario correspondiente
  • Permet el pagament per avançat sense productes afegits a la reserva

Millores

  • Millora de la velocitat de resposta del servidor
  • Quan es selecciona una data, l'indicador de disponibilitat es mou a la data seleccionada.

Solució d'errors

  • Es corregeix l'error que impedia que s'actualitzés la distribució de taules després d'editar taules.
  • Es corregeix l'error que no deixava guardar una reserva en un torn que acabava l'endemà.