Amb Revo Retail, podeu posar vendes en espera mentre feu altres accions a l'aplicació. Un dels exemples més clars és quan creeu una venda nova per a cobrar-la a un client, que en aquell moment s’adona que no duu prou diners per pagar en efectiu i que ha d’anar al banc a treure diners. És una situació comercial que Revo pot solucionar fàcilment amb les Vendes en espera.

Com es posa una venda en espera.

  1. Creeu una venda nova.

  2. Afegiu els productes.

  3. Sorgeix la situació que hem comentat abans.

  4. Poseu la venda en espera fent clic al botó .

A continuació, la venda queda en espera i se’n crea una de nova per tal de continuar cobrant a d'altres clients o fer servir qualsevol altra opció de venda que necessiteu.

Com es recupera una venda en espera.

Continuant amb l’exemple anterior, el client torna al vostre local i heu de recuperar la venda en espera.

  1. Feu clic a l'icona que es mostra a la capçalera de l'aplicació per mostrar la llista de vendes en espera.

  1. Feu clic a la venda per a recuperar-la.

  2. Cobrar i tancar la venda.

IMPORTANT: Si hi ha vendes en espera i s'elimina l'App Revo Retail, aquestes vendes es perdran.