Amb Revo XEF es pot dividir un compte per ítems en tancar una ordre. D'aquesta manera, l'ordre es divideix pels ítems seleccionats i ens permet gestionar el pagament de manera fàcil i ordenada.

Per a accedir a la pantalla de pagament de Revo XEF es pot fer de tres maneres diferents:


Accedir des de la vista prèvia

  • Prem sobre la taula que es vol cobrar.

  • En la pantalla que apareix, prem sobre la iconaAccedir editant una ordre des de la vista prèvia

  • Prem sobre la taula que es vol cobrar o bé llisca el dit per damunt.

  • En la pantalla que apareix, prem sobre Editar, a la cantonada superior dreta.

  • Una vegada dins de l'ordre, prem sobreAccedir editant una ordre des de les accions ràpides

  • Per a accedir a les accions ràpides hem de lliscar de dalt cap avall amb el dit partint des de la taula que volem cobrar.

  • De la llista que apareix, seleccionem Editar ordre.  • Una vegada dins de l'ordre, prem sobreExemple

Tenim una ordre amb 3 menús diaris i 3 comensals. Cadascun dels comensals vol pagar el seu menú i emportar-se la factura.

1. Ja en la pantalla de cobrar, premem sobre el botó de dividir per ítems .

2. Automàticament, tots els productes que estaven agrupats en l'ordre apareixen de manera individual.

3. Selecciona un menú de la llista i aquest apareixerà amb la icona confirmant la teva selecció.4. El comensal et lliura 20 €.

5. Marques 20 € i prems sobre la icona d'Efectiu.

6. La factura s'imprimirà automàticament o bé si tens configurat que el sistema et pregunti, t'apareixerà la pantalla preguntant i com que cada comensal vol la seva factura, marques que SÍ.

7. El segon comensal, paga amb targeta.

8. Selecciones un altre menú de la llista i prems sobre la icona de targeta.

Nota: Quan es cobra amb targeta, no és necessari introduir l'import. Directament prem sobre la icona i es cobrarà l'import total.

9. Finalment, el tercer comensal pagarà en efectiu 5 € i la resta amb targeta.

10. Selecciona l'últim menú.

11. Marques 5 € i prems sobre Efectiu. I seguidament prems sobre targeta per a cobrar la resta.

Finalment, tots els productes estan pagats i l'ordre es tancarà automàticament. Tal com hem indicat anteriorment, dividint per ítems cadascun dels comensals obtindrà la seva factura corresponent.


COM IMPRIMIR EL COMPTE O SUBTOTAL PER ÍTEMS:

Per defecte, quan se selecciona la icona de s'imprimeix el compte o subtotal de tots els productes que té l'ordre. A més, la taula canvia a color taronja, indicant que aquesta ordre està pendent de cobrar.

En algunes ocasions, quan els comensals volen pagar dividint per ítems, podem necessitar imprimir el tiquet, ja amb els ítems dividits per a lliurar-la-hi als comensals, previ al pagament. Per a realitzar aquesta acció:

1. Entrem en la pantalla de pagament a través de la icona

2. Premem sobre el botó de dividir per ítems .

3. Seleccionem els productes que volem imprimir en el compte.

4. En aquesta ocasió, en comptes de prémer sobre efectiu, targeta o qualsevol altra forma de pagament que ens tancaria l'ordre, premem sobre la per a imprimir el compte.

Nota: Només els productes seleccionats s'imprimiran en el compte.


PODEM EFECTUAR UN PAGAMENT AMB ÍTEMS PER A UN COMENSAL I DEIXAR LA RESTA DE COMENSALS PAGAR MÉS TARD?

La resposta és SÍ. Podem realitzar aquesta acció de forma molt senzilla.

Per exemple, tenim una ordre amb 2 comensals, on un d'ells, s'ha d'anar abans i desitja pagar els productes que ha consumit.

1. Entrem de nou en la pantalla de pagament a través de la icona

2. Premem sobre el botó de dividir per ítems .

3. Se seleccionen els productes que aquest comensal desitja pagar.

4. S'efectua el pagament seleccionant la forma o formes de pagament corresponents.

5. En aquests moments, després d'efectuar el pagament del primer comensal, volem sortir de nou al pla de taules i deixar la resta de productes sense pagar. Si premem sobre la icona ens apareixerà un missatge d'error dient: No és possible guardar l'ordre si hi ha pagaments parcials.

6. En aquesta ocasió, simplement cal desmarcar prement de nou en la icona de dividir per ítems i ara sí, es podrà guardar l'ordre i sortir al pla de taules prement sobre la icona .

7. Posteriorment, s'hauran de cobrar els productes que encara no s'han pagat perquè l'ordre es tanqui.