Nou

  • Clients : Permet editar informació del client (com les notes per exemple) des de la previsualització de la reserva.
  • Edició de reserva : Quan es busca un client per tal d'assignar-lo a una reserva nova, si no el troba, la informació de cerca s'introdueix automàticament quan el crea de nou.
  • Pagaments : Es poden fer pagaments a una reserva sense continguts (pagament a compte per al dia de la reserva).

Bugs

  • S'ha millorat l'estabilitat de la app